Saltar la navegación

Horario xeral

Horario do centro:

  • De 08.00 a 22.15 todos os días durante o curso escolar de forma ininterrompida.
  • De 09.00 a 14.00 do 1 ao 31 de xullo e nos períodos vacacionais de Semana Santa e Nadal.
  • De 10.00 a 12.00 en agosto (mantense activa a secretaría virtual e atención telefónica de 09.00 a 14.00 para urxencias).

Horario de secretaría:

  • Atención ao público e proceso de admisión: De 10.00 a 13.00 horas.
  • Atención ao estudante do centro: De 09.00 a 14.00 horas no curso escolar.
  • Secretaría virtual: As 24 horas do día, todo o ano.

Horario de biblioteca:

  • De 08.30 a 22.00 de forma ininterrompida, durante o curso escolar.
  • Servizo de préstamo: De 09.30 a 14.00, durante o curso escolar no propio centro, ou as 24 horas do día a través do Proxecto MEIGA.

Horario de cafetaría: 

  • De 08.15 a 20.30 en horario ininterrompido.